• ფასადის & ინტერიერის ფილები
 • ფასადის მოსაპირკეთებელი აგური
 • სამშენებლო & სარემონტო ხსნარები
 • ფასადის სისტემები & პანელები
 • თიხის კრამიტი & სახურავის აქსესუარები
 • აგურის ქვაფენილი
 • იატაკის ფილები
 • ბუნებრივი გრანიტი
 • დეკორატიული გაბიონები

სამშენებლო პროდუქციის ხარისხი

PRODUQCIIS XARISXI
სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი პროდუქციის ხარისხი უნდა აკმაყოფილებდეს რამდენიმე ძირითად კრიტერიუმს.როდესაც საკითხი მშენებლობას ეხება,თქვენი ობიექტის გრძელვადიანი ექსპლუატაციის პერიოდი სამშენებლო მასალის როგორც სწორ გამოყენებაზე და ტექნიკურ მახასიათებლებზე,ასევე მის ხარისხობრივ მაჩვენებლებზეა დამოკიდებული.გერმანიაში წარმოებული პროდუქცია შემოწმებას გადის როგორც თვითონ მწარმოებელი კომპანიების ლაბორატორიებში,ისე სათანადო სახელმწიფო კვლევით ცენტრებში და ინსტიტუტებში.სამშენებლო პროდუქციას ენიჭება DIN ან/და ISO სერტიფიკატები,რაც მის ხარისხზე და ტექნიკურ მახასიათებლებზე დაყრდნობით ხდება.

 • DIN – გერმანიის სტანდარტიზაციის ინსტიტუტი,რომელიც განსაზღვრავს გერმანიაში წარმოებული პროდუქციის სტანდარტების და ხარისხის.სამშენებლო სფეროში გამოყენებული პროდუქციის და მასალების ხარისხს,ზომებს,რაოდენობას,სამშენებლო ნორმატივებს სამუშაოების უსაფრთხოების და სამშენებლო ფიზიკის კუთხით,მასალების უსაფრთხოებას და ა.შ.
 • ISO – არის სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია,რომელიც განსაზღვრავს პროდუქციის მოხამარების საერთაშორისო ნორმებს და სტანდარტებს,კომპანიების მენეჯმენტს და ა.შ.
 • DIN EN – წარმოადგენს ევროსტანდარტის გერმანულ ვერსიას,რომელიც ასევე ვრცელდება როგორც მშენებლობაში გამოსაყენებელ მასალებზე,ისე სამშენებლო ინდუსტრიაში მოქმედ ნორმებზე.
 • CE – მარკირება ნიშნავს იმას,რო პროდუქცია დაშვებულია ევროსაბჭოს ქვეყნებში და სრულად ესადაგება ამ ქვეყნებში მიღებულ ნორმებს და სტანდარტებს.
 • Gutteschutz Ziegel – ენიჭება აგურის მწარმოებელ კომპანიებს,უწყვეტ კონტროლს უწევს როგორც პროდუქციის ნორმებთან და სტანდარტებთან შესაბამისობას,ისე ტექნიკურ მახასიათებლებს და თიხის ნაწარმის ხარისხს.
 • IBU – მშენებლობის და ბუნების დაცვის ინსტიტუტი,რომელიც აკონტროლებს როგორც სამშენებლო პროდუქციის ეკოლოგიურობას,ისე მის შესაბამისობას უსაფრთხო გარემოს დაცვის კუთხით.
 • სამშენებლო კომპანია BAU GROUP თანამშრომლობს მხოლოდ მაღალი ხარისხის სტანდარტების მატარებელ სამშენებლო მასალების მწარმოებელ გერმანულ და ევროპულ კომპანიებთან,ამიტომ ჩვენს მომხმარებელს სამშენებლო მასალების ხარისხის სრულ გარანტიებს ვთავაზობთ.

პროდუქცია,წარმოდგენილი ჩვენს საიტზე,სერტიფიცირიბულია და შეესაბამე ყველა იმ ნორმებსა და ნორმატივებს,რომელიც დადგენილია ზემოთ ჩამოთვლილი ორგანიზაციების მიერ.პროდუქციას ახლავს სერტიფიკატები მისი ხარისხის,ვარგისიანობის,ეკოლოგიურობის,რიგი კომპანიებისა აგრეთვე თავის პირად გარანტიებს გასცემენ ყინვამედეგობაზე,ექსპლუატაციის ვადებზე,წყალშთანთქმზე და ა.შ.ასევე მკაცრად რეგულირდება ისეთი პარამეტრები,როგორც მაგალითად:აგურის ზომა,აგურის წონა,აგურის სიმკვრივე,აგურის წყალშთანთვა,აგურის ყინვამედეგობა,აგურის სიმყარე და ა.შ.ეს ნორმატივები არის მკაცრად რეგლამენტირებული და ზუსტადაა გაწერილი პროდუქციის პარამეტრები.მაგალითად აგური – DIN 105-100DIN EN 105 771-1 ,აგურის ქვაფენილი და იატაკის კერამიკა – DIN 18503DIN EN 1344,
თიხის კრამიტი – DIN EN 1304, ხარისხის მენეჯმენტი DIN EN ISO 9001/2000 და ასევე ეკოლოგიური მენეჯმენტი DIN EN ISO 14001/2007 და სხვა.გერმანული კანონმდებლობა არ აძლევს კომპანიებს იმის უფლებას,რომ მიუთითონ,მაგალითად,100 წლიანი საექსპლუატაციო გარანტია.ამიტომ ძალზე ხშირად მითითებულია მინიმალური საექსპლუატაციო ვადები,სინამდვილეში კი ეს ვადები რამდენიმეჯერ უფრო დიდია.იმისდა გათვალისწინებით,რომ მთელი ჩვენი პროდუქცია უმკაცრეს გარე და შიდა მონიტორინგს მუდმივ რეჟიმში განიცდის,ჩვენ შეგვიძლია პასუხი ვაგოთ როგორც სამშენებლო,მოსაპირკეთებელი და სარემონტო მასალების ხარისხზე,ისე ამ პროდუქციის მრავალწლიან და უპრობლემო ექსპლუატაციაზე.

სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი მასალები,რომელსაც ჩვენი კომპანია მომხმარებელს სთავაზობს,
გამოირჩევა უმაღლესი ხარისხობრივი და ესთეტიური მაჩვენებლებით.თქვენ აკეთებთ ერთხელ და სამუდამოდ,აღარ არის საჭირო ფიქრი რემონტზე და ძვირადღირებულ მოვლაზე.მაგალითად,ფასადის აგური და ფილა ჩვეულებრივი წყლით ირეცხება.პროდუქცია გამოირჩევა ყინვამედეგობით,ქიმიური და ბიოლოგიური მდგრადობით,არ იცვლის ფერს და ფორმას,უძლებს მაღალ მექანიკურ და სტატიკურ დატვირთვებს,არ იკიდებს მარილს და ხავსს.სამშენებლო კერამიკა,წარმოებული გერმანული ბრენდების მიერ,იდეალური მასალაა ნებისმიერი დანიშნულების ობიექტის მოსაპირკეთებლად.

შექმენით თქვენი ობიექტის დიზაინიOBJECT DESIGN
პროდუქციის ნიმუშები / ინფორმაცია 595602066 / 577561991
ტექნიკური ინფორმაციის გასაცნობად გახსენით ქვედა პანელები

ბუნებრივი გრანიტი - ფორმები

ინფორმაციის გასაცნობად მიაკლიკეთ გამოყოფილ ბმულს;

გამოსახულების სრული ზომის სანახავად მიაკლიკეთ სასურველ სურათს:

დეკორატიული გაბიონები - ფორმები

ინფორმაციის გასაცნობად მიაკლიკეთ გამოყოფილ ბმულს;

გამოსახულების სრული ზომის სანახავად მიაკლიკეთ სასურველ სურათს:

ნატურალური თიხის კრამიტი - ფორმები

ინფორმაციის გასაცნობად მიაკლიკეთ გამოყოფილ ბმულს;

გამოსახულების სრული ზომის სანახავად მიაკლიკეთ სასურველ სურათს:

იატაკის კერამიკა & ტერასის ფილები - ფორმები

ინფორმაციის გასაცნობად მიაკლიკეთ გამოყოფილ ბმულს;

გამოსახულების სრული ზომის სანახავად მიაკლიკეთ სასურველ სურათს:

აგურის ქვაფენილი & ტროტუარის აგური - ფორმები

ინფორმაციის გასაცნობად მიაკლიკეთ გამოყოფილ ბმულებს;

გამოსახულების სრული ზომის სანახავად მიაკლიკეთ სასურველ სურათს:

ფასადის სისტემები & საიზოლაციო პანელები - ფორმები

ინფორმაციის გასაცნობად მიაკლიკეთ გამოყოფილ ბმულებს;

გამოსახულების სრული ზომის სანახავად მიაკლიკეთ სასურველ სურათს:

ფასადის & ინტერიერის მოსაპირკეთებელი აგური - ფორმები

ინფორმაციის გასაცნობად მიაკლიკეთ გამოყოფილ ბმულებს;

გამოსახულების სრული ზომის სანახავად მიაკლიკეთ სასურველ სურათს:

ფასადის & ინტერიერის მოსაპირკეთებელი ფილები - ფორმები

ინფორმაციის გასაცნობად მიაკლიკეთ გამოყოფილ ბმულს;

გამოსახულების სრული ზომის სანახავად მიაკლიკეთ სასურველ სურათს:

მშრალი სამშენებლო ხსნარები QUICK - MIX - სრული ასორტიმენტი, PDF

ინფორმაციის გასაცნობად მიაკლიკეთ გამოყოფილ ბმულს:
 • კომპანია QUICK - MIX ( კატალოგები ) → PDF
სამშენებლო სერვისები